Hva gjør vi

LEDELSE, SALG & SERVICE

 • Ledertrening
 • Servicelederkurs
 • Kompetanse Pluss - basiskunnskap i arbeidslivet
 • Ansettelseskurs
 • Bedrifttilpasset servicekurs for ulike yrkesgrupper
 • Salgsteknikker innenfor kanvassalg, bedriftssalg & møtebooking
 • Selgeroppfølging / coaching
 • Kvalitetsledelse
 • Salgsledelse
 • Butikkledercoaching

 

SIKKERHET

 • Kommunikasjon og konflikthåndtering - TIK (Trening i konflikthåndtering)
 • Beredskap og sikkerhetsplanlegging - utvikling av og trening på beredskapsplaner
 • Håndtering av trusler - kurs tilpasset målgrupper innenfor helsevesen, butikk, rusomsorg, resepsjoner, hotell, mv med hovedvekt på kommunikative modeller
 • Sikkerhetskultur HMS
 • Sikkerhetstester og sårbarhetsvurderinger
 • Reisesikkerhet for grupper med planlegging og operativ sikkerhetsledelse under gjennomføring av gruppereiser og arrangement
 • Spesialtilpassede sikkerhetskurs
 • Sikkerhetsledelse - engasjert  "Sikkerhetsleder",  herunder rådgivning i valg av sikkerhetsløsninger, egentiltak, forebygging og kjøp av tjenester
 • Utredning og dokumentasjonsinnhenting ifm analyser av uønskede hendelser.
 • Konsulenttjenester i forhold til  problematikk knyttet til svinn, underslag, sikkerhetskultur, mv

 

FOREDRAG - MOTIVASJON OG GENRELLE TEMA

 • Endring - Frykten for forandring
 • Konfliktforståelse - Trå meg ikke for nære
 • Og det er du sikker på...? Skråblikk på hverdagslivets sikkerhetsutfordringer i hjemmet, under fritid og på jobb.
 • Reisesikkerhet - Lur på tur
 • Positivt lederskap med kultur og disiplin som verktøy
 • Sikkerhetsledelse - engasjert  "Sikkerhetsleder",  herunder rådgivning i valg av sikkerhetsløsninger, egentiltak, forebygging og kjøp av tjenester
 • Beredskapsplanlegging - utvikling av og trening på beredskapsplaner
 • Utredning og dokumentasjonsinnhenting ifm analyser av uønskede hendelser.
 • Konsulenttjenester i forhold til  problematikk knyttet til svinn, underslag, sikkerhetskultur, mv