Hva gjør vi

Innenfor våre 3 forretningsområder så leverer vi følgende:

 

KOMPETANSEPLUSS - KURS I BASISFERDIGHETER

Innenfor kompetansepluss tilpasser vi offentlig finansierte kursopplegg for ansatte mot ulike bransjer og fag slik som:

 • Butikk & Varehandel
 • Hotell & Restaurant
 • Renhold
 • Buss & Taxi
 • Lager & Logistikk
 • Pleieassistenter
 • Produksjonsmedarbeidere
 • Håndverksbedrifter
 • IKT - Office programmer, Sosiale media, mv
 • Bransjetilpassede norskkurs for ansatte som ikke har norsk som morsmål
 • Personlig økonomi

 

LEDELSE, SALG & SERVICE

 • Ledertrening
 • Kultur og strategiledelse
 • Serviceledelse
 • Bedriftstilpassede servicekurs
 • Salgsledelse / coaching
 • Butikkledercoaching
 • Nettbasert fagbrevkurs i salgsfaget

 

SIKKERHET

 • Kommunikasjon og konflikthåndtering - TIK (Trening i konflikthåndtering)
 • Beredskap og sikkerhetsplanlegging - utvikling av og trening på beredskapsplaner
 • Håndtering av trusler - kurs tilpasset målgrupper innenfor helsevesen, butikk, rusomsorg, resepsjoner, hotell, mv med hovedvekt på kommunikative modeller.
 • Reisesikkerhet for grupper med planlegging og operativ sikkerhetsledelse under gjennomføring av gruppereiser og arrangement.
 • Sikkerhetsledelse
 • Konsulenttjenester i forhold til  problematikk knyttet til svinn, underslag, sikkerhetskultur, mv