Arbeidslivsopplæring

Vi tilbyr bedriftstillpassede kurs innenfor ulike basisferdigheter for en rekke bransjer.

Målgruppen er voksne med kort formell utdannelse hvor vi gjennomfører et tilpasset kursprogram med fokus på basisferdigheter som er tilknyttet den daglige arbeidssituasjonen. Intensjonen er at dette skal bidra til større trygghet i det daglige arbeidet, øke arbeidsprestasjonen og gjennom dette bidra til et positivt arbeidsmiljø. For mellomledere kan forbedrede basisferdigheter i å kunne uttrykke seg både muntlig og skriftlig,- samt eksempelvis beherske excel være viktig i en god jobbprestasjon.

Kursoppleggene bransjetilpasses og tema som muntlige ferdigheter, lesing, skriving, IKT og norsk er sentrale. I kursene benyttes autentiske tekster i fra arbeidsplassen med eksempelvis personalhåndbok, HMS-dokumentasjon, manualer og lignende. Kursene tilpasses individuelt og gjennomføres i mindre grupper med inntil 10 deltagere.

Vi gjennomfører i dag kurs for en rekke virksomheter over hele landet innenfor flere bransjer. Våre samarbeidspartnere på kurs finner du innenfor:

 • Butikk & Varehandel
 • Hotell & Restaurant
 • Renhold
 • Buss & Taxi
 • Lager & Logistikk
 • Pleieassistenter
 • Produksjonsmedarbeidere
 • Håndverksbedrifter
 • IKT - Office programmer, Sosiale media, mv
 • Bransjetilpassede norskkurs for ansatte som ikke har norsk som morsmål
 • Personlig økonomi