MUVS – MedarbeiderUtviklingsSystem

muvs-logo

I samarbeid med Revio tilbyr vi et av markedets beste system for oppfølging av ansatte i ulike posisjoner. MUVS er navnet på vårt elektroniske MedarbeiderUtViklingsSystem. Dette er et verktøy som synliggjør gode prestasjoner og gjennomføringskraft i bedriften, og gjør det gøy å prestere både som team og som medarbeider.

Verktøyet passer spesielt godt for salgsorganisasjoner og kjeder, hvor det å dele erfaringer og lære av hverandre er både viktig og nyttig. MUVS kan kobles med bedriftens eksisterende kasse og CRM systemer og oppdaterer og deler resultater fortløpende. Som bedrift velger du selv hvilke moduler og elementer du ønsker å prioritere og implementere. Vi veileder dere i valg og trener ferdighet i bruk av de ulike elementene.

Systemet er komplementært og inngår som et av verktøyene i CERTES´ verktøykasse. MUVS gjør at bedriften bedre kan måle prestasjoner og tiltak, - og derigjennom oppnå bedre resultater på både salg og andre definerte kvalitetsmål. Dagens brukere  av MUVS har oppnådd svært gode resultat etter at systemet ble implementert - kontakt oss i dag for en presentasjon.

Se mer info om MUVS og hvem som i dag benytter dette på muvs-logo