Om oss

CERTES er et selskap innen bedriftsrådgivning og opplæring.

Våre oppdragsgivere finner du blant små og store, private og offentlige virksomheter. Vi jobber med ulike deler av bedriftens verdikretsløp med utvikling av ansatte i ulike posisjoner. Dette kan være selgere, operatører, mellomledere og ledere. Certes har ulike opplæringskonsept tilpasset forskjellige målgrupper innenfor salg & service, kommunikasjon & konflikttakling, leder & mellomlederutvikling, - samt sikkerhetsrådgivning & beredskapstrening.

CERTES arbeider med 3 forretningsområder:

  • I samarbeid med ulike aktører arbeider vi med opplæring- og kompetansetiltak for bedrifter og offentlig virksomhet hvor målet er å gi den enkelte ansatt økte basisferdigheter. Vi gjennomfører ulike opplæringsprogram i flere bransjer og sektorer for å øke de ansattes mestringsevne og derigjennom økte prestasjoner i det daglige arbeidet. 

  • Vi arbeider med opplæring og rådgivning innen bedriftsutvikling med ledelse, salgsledelse, serviceledelse og organisasjonsutvikling. I tillegg har vi ulike motivasjonsforedrag i vår portefølje.  CERTES benytter "EVERYTHING DiSC Workplace" som verktøy i våre tjenester når vi arbeider med organisasjon- og lederutvikling. Dette er en av de mest anerkjente verktøyene som foreligger.

  • Vårt tredje forretningsområde er sikkerhet hvor vi arbeider med sikkerhetsrådgivning og opplæring,  beredskapsplanlegging- og øvelser,- samt kurs innenfor ettervern, kollegastøtte, trussel-og konflikthåndtering. CERTES Services jobber med sikkerhet- og beredskapsplanlegging og sikkerhetsledelse. Våre ressurser er i dag engasjert med dette arbeidet i "Trondheim Stage AS" som er regionens største kulturaktør og som gjennomfører konserter i Granåsen, Trondheim Rocks, Dokken, Sverresborg og Trondheim Spektrum. Videre er vi også engasjert i Håndball EM - Euro2020 i Trondheim med å bekle rollen som sikkerhetsleder.

Vi er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i mange av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og bedrifter.

CERTES har i dag aktiviteter i Trøndelag, Møre & Romsdal, Vestlandet, Nordland og på Østlandet.

CERTES Karriere AS er et datterselskap som gjennomfører enkelte oppdrag innenfor arbeidslivsopplæring.

CERTES Services AS er eid av Certes Norge AS og Trondheim Stage AS - og arbeider med sikkerhet, beredskap og sikkerhetsledelse tilknyttet konserter, arrangement, hotell, offentlig og privat virksomhet.

Samarbeidspartner med:

Lauget Håndball EM