Om oss

CERTES er et selskap innen sikkerhetsrådgivning, opplæring og lederstøtte.

Våre oppdragsgivere finner du blant små og store, private og offentlige virksomheter. Vi jobber med ulike deler av bedriftens verdikretsløp med utvikling av ansatte i ulike posisjoner. Dette kan være førstelinjespersonell, operatører, mellomledere og ledere. Certes har ulike opplæringskonsept tilpasset forskjellige målgrupper innenfor  kommunikasjon & konflikttakling, ledertrening, - samt sikkerhetsrådgivning & beredskapstrening.

CERTES arbeider med 2 forretningsområde:

  • Vi arbeider med opplæring og rådgivning innen bedriftsutvikling med lederstøtte, serviceledelse og perosnalutvikling. I tillegg har vi ulike motivasjonsforedrag i vår portefølje.  CERTES benytter "EVERYTHING DiSC Workplace" som verktøy i våre tjenester når vi arbeider med organisasjon- og lederutvikling. Dette er et av de mest anerkjente verktøyene som foreligger og som er internasjonal

  • Vårt andre forretningsområde er sikkerhet hvor vi arbeider med sikkerhetsrådgivning og opplæring,  beredskapsplanlegging- og øvelser,- samt kurs innenfor ettervern, kollegastøtte, trussel-og konflikthåndtering. CERTES jobber med sikkerhet- og beredskapsplanlegging og sikkerhetsledelse. Våre ressurser er i dag engasjert med dette arbeidet i "Trondheim Stage AS" som er regionens største kulturaktør og som gjennomfører konserter i Granåsen, Trondheim Rocks, Dokken, Sverresborg og Trondheim Spektrum. Videre er vi også engasjert i Håndball EM - Euro2020 i Trondheim med å bekle rollen som sikkerhetsleder.

Vi er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i mange av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og bedrifter.