Om oss

CERTES er et selskap innen sikkerhetsrådgivning, opplæring og lederstøtte.

Våre oppdragsgivere finner du blant små og store, private og offentlige virksomheter. Vi jobber med ulike deler av bedriftens verdikretsløp med utvikling av ansatte i ulike posisjoner. Dette kan være førstelinjespersonell, operatører, mellomledere og ledere. Certes har ulike opplæringskonsept tilpasset forskjellige målgrupper innenfor  kommunikasjon & konflikttakling, ledertrening, - samt sikkerhetsrådgivning & beredskapstrening.

CERTES arbeider med 2 forretningsområde:

  • Vårt primære forretningsområde er sikkerhet hvor vi arbeider med sikkerhetsrådgivning og opplæring,  beredskapsplanlegging- og øvelser,- samt kurs innenfor ettervern, kollegastøtte, trussel-og konflikthåndtering. CERTES jobber med sikkerhet- og beredskapsplanlegging og sikkerhetsledelse. Vår oppdragsportefølje er sammensatt og arbeider både med kultur, idrett og annen kommersiell virksomhet. Eksempler på dette er "Trondheim Stage AS" som er regionens største kulturaktør og som gjennomfører konserter i Granåsen, Trondheim Rocks, Dokken, Sverresborg, Olavsfest, Håndball EM - Euro 2020, flere kommuner og Trondheim Spektrum.

  • Vi arbeider også med opplæring og rådgivning innen bedriftsutvikling med lederstøtte, serviceledelse og personalutvikling. I tillegg har vi ulike motivasjonsforedrag i vår portefølje.  CERTES benytter "EVERYTHING DiSC Workplace" som verktøy i våre tjenester når vi arbeider med organisasjon- og lederutvikling. Dette er et svært anerkjente internasjonalt verktøy som kan bidra til å forbedre individer og organisasjoners samlede kommunikative ferdigheter. Kommunikasjon er også et svært viktig verktøy i både innen ledelse, konflikthåndtering og krisehåndtering.

Certes er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i mange av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og virksomheten.