Om oss

CERTES er et selskap innen sikkerhetsrådgivning, beredskapsplanlegging, opplæring og annen lederstøtte.

Våre oppdragsgivere finner du blant små og store, private og offentlige virksomheter. Vi jobber med ulike deler av virksomhetens verdikretsløp med utvikling, opplæring og trening av ansatte i ulike posisjoner. Dette kan være førstelinjespersonell, operatører, mellomledere og ledere. Certes har ulike opplæringskonsept tilpasset forskjellige målgrupper innenfor trening i beredskap/kriseledelse,  kommunikasjon & konflikttakling, ledertrening, - samt sikkerhetsrådgivning & beredskapsledelse.

CERTES arbeider med 3 særskilte fagområde:

  • Vårt primære forretningsområde er sikkerhet & beredskap hvor vi arbeider med sikkerhetsrådgivning og opplæring,  beredskapsplanlegging- og øvelser,- samt kurs innenfor ettervern, kollegastøtte, trussel-og konflikthåndtering. CERTES jobber med sikkerhet- og beredskapsplanlegging og sikkerhetsledelse. Vår oppdragsportefølje er sammensatt og arbeider både med kultur, idrett og annen kommersiell virksomhet. Eksempler på dette er "Trondheim Stage AS" som er regionens største kulturaktør og som gjennomfører konserter i Granåsen, Trondheim Rocks, Dokken, Sverresborg, Olavsfest, Håndball EM - Euro 2020, FIA VM/EM i Rally, flere kommuner i Trøndelag og Trondheim Spektrum.

  • Under sikkerhet & beredskap utfører vi også konsulenttjenester innenfor operativt brannvern. Dette gjerne ifm arrangement og andre aktiviteter som eksponerer et større antall mennesker hvor man særskilt må vurdere og planlegge ulike tiltak for brannvern.

  • Vi arbeider også med opplæring og rådgivning innen serviceledelse og personalutvikling med fokus på kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter. CERTES benytter "EVERYTHING DiSC" som verktøy i når vi arbeider med konflikt, organisasjon- og lederutvikling. Dette er et anerkjente internasjonalt verktøy som kan bidra til å forbedre individers og organisasjoners samlede kommunikative ferdigheter. Kommunikasjon er også et svært viktig verktøy i både innen ledelse, konflikthåndtering og krisehåndtering.

Certes er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i flere av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og virksomheten.