Om oss

CERTES Norge AS er et selskap innen bedriftsrådgivning og opplæring.

Våre oppdragsgivere finner du blant små og store, private og offentlige virksomheter. Vi jobber med ulike deler av bedriftens verdikretsløp med utvikling av ansatte i ulike posisjoner. Dette kan være selgere, operatører, mellomledere og ledere. Certes har ulike opplæringskonsept tilpasset forskjellige målgrupper innenfor salg & service, kommunikasjon & konflikttakling, leder & mellomlederutvikling, - samt sikkerhetsrådgivning & beredskapstrening.

CERTES arbeider med 3 forretningsområder:

  • I samarbeid med SONANS Karriere og Euroskolen arbeider vi med ulike opplæring- og kompetansetiltak for bedrifter og offentlig virksomhet hvor målet er å gi den enkelte ansatte økte basisferdigheter. Gjennom Kompetanse Norge, - som er et opplæringsorgan under Kunnskapsdepartementet, gjennomfører vi ulike opplæringsprogram i flere bransjer og sektorer for å øke de ansattes mestringsevne og derigjennom økte prestasjoner i det daglige arbeidet. Disse prosjektene gjennomføres "jobbnært" og støttes økonomisk av det offentlige som en del av regjeringens kompetansepolitikk.
  • Vi arbeider med opplæring og rådgivning innen bedriftsutvikling med ledelse, salgsledelse, serviceledelse og organisasjonsutvikling. I tillegg har vi ulike motivasjonsforedrag i vår portefølje. 
  • Vårt tredje forretningsområde er sikkerhet hvor vi arbeider med sikkerhetsrådgivning og opplæring,  beredskapsplanlegging- og øvelser,- samt kurs innenfor ettervern, trussel-og konflikthåndtering.

Vi er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i mange av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og bedrifter.

Våre rådgivere og instruktører er rekruttert fra ulike deler fra næringsliv og offentlig virksomhet. Dette bidrar til at CERTES har en bredde i sin kompetanse som gjør at vi kan tilpasse våre leveranser slik at de blir optimalisert ift våre oppdragsgiveres ulike behov.

Et av verktøyene vi tilbyr for sporbar endring er MUVS, - som er en plattform for å utvikle medarbeidernes prestasjoner. CERTES-metoden er basert på at de tiltak som implementeres skal være målbare og kosteffektive for oppdragsgiveren.

CERTES har i dag aktiviteter i Trøndelag, Møre & Romsdal, Nordland og på Østlandet.

CERTES Karriere AS er et heleid datterselskap som ivaretar våre oppdrag innenfor arbeidslivsopplæring.

 

 

Stolt sponsor og samarbeidspartner med:

Rosenborg Ballklubb                 Håndball EM