Om oss

CERTES Norge AS er et selskap innen bedriftsrådgivning og opplæring.

Våre oppdragsgivere finner du blant små og store, private og offentlige virksomheter. Vi jobber med ulike deler av bedriftens verdikretsløp med utvikling av ansatte i ulike posisjoner. Dette kan være selgere, operatører, mellomledere og ledere. Certes har ulike opplæringskonsept tilpasset forskjellige målgrupper innenfor salg & service, kommunikasjon & konflikttakling, leder & mellomlederutvikling, - samt sikkerhetsrådgivning & beredskapstrening.

CERTES Norge AS arbeider med 3 forretningsområder:

  • I samarbeid med SONANS Karriere og Euroskolen arbeider vi med ulike opplæring- og kompetansetiltak for næringslivet og offentlig sektor hvor målgruppen er de ansatte  i virksomhetene. Gjennom Kompetanse Norge, - som er et opplæringsorgan under Kunnskapsdepartementet, gjennomfører vi ulike opplæringsprogram i flere bransjer og sektorer for å øke de ansattes basisferdighetene for bedre mestring og økte prestasjoner i det daglige arbeidet. Disse prosjektene gjennomføres "jobbnært" og støttes økonomisk.
  • Vi arbeider med opplæring og rådgivning innen bedriftsutvikling med ledelse, salgsledelse, serviceledelse og organisasjonsutvikling. I tillegg har vi ulike motivasjonsforedrag i vår portefølje. 
  • Vårt tredje forretningsområde er sikkerhet hvor vi arbeider med sikkerhetsrådgivning og opplæring, reisesikkerhet,  beredskapsplanlegging- og øvelser,- samt kurs innenfor ettervern, trussel-og konflikthåndtering. Vi tilbyr også støtte til vurdering og innkjøp av sikkerhetsprodukter- og tjenester.

Vi er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i mange av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og bedrifter.

Våre rådgivere er rekruttert fra ulike deler fra næringsliv og offentlig virksomhet. Dette bidrar til at CERTES har en bredde i sin kompetanse som gjør at vi kan tilpasse våre leveranser slik at de blir optimalisert ift våre oppdragsgiveres ulike behov.

Et av verktøyene vi tilbyr for sporbar endring er MUVS, - som er en plattform for å utvikle medarbeidernes prestasjoner. CERTES-metoden er basert på at de tiltak som implementeres skal være målbare og kosteffektive for oppdragsgiveren.

CERTES har i dag aktiviteter i Trøndelag, Møre & Romsdal, Nordland og på Østlandet.