Om oss

CERTES er et selskap innen bedriftsrådgivning og opplæring.

Våre oppdragsgivere finner du blant små og store, private og offentlige virksomheter. Vi jobber med ulike deler av bedriftens verdikretsløp med utvikling av ansatte i ulike posisjoner. Dette kan være selgere, operatører, mellomledere og ledere. Certes har ulike opplæringskonsept tilpasset forskjellige målgrupper innenfor salg & service, kommunikasjon & konflikttakling, leder & mellomlederutvikling, - samt sikkerhetsrådgivning & beredskapstrening.

CERTES arbeider med 3 forretningsområder:

  • I samarbeid med SONANS Karriere arbeider vi med ulike opplæring- og kompetansetiltak for bedrifter og offentlig virksomhet hvor målet er å gi den enkelte ansatt økte basisferdigheter. Vi gjennomfører ulike opplæringsprogram i flere bransjer og sektorer for å øke de ansattes mestringsevne og derigjennom økte prestasjoner i det daglige arbeidet. Disse prosjektene gjennomføres "jobbnært" og støttes økonomisk av det offentlige som en del av regjeringens kompetansepolitikk.
  • Vi arbeider med opplæring og rådgivning innen bedriftsutvikling med ledelse, salgsledelse, serviceledelse og organisasjonsutvikling. I tillegg har vi ulike motivasjonsforedrag i vår portefølje. 
  • Vårt tredje forretningsområde er sikkerhet hvor vi arbeider med sikkerhetsrådgivning og opplæring,  beredskapsplanlegging- og øvelser,- samt kurs innenfor ettervern, trussel-og konflikthåndtering. Sikkerhet- og beredskapsplanlegging og sikkerhetsledelse ifm store konserter med inntil 40 000 tilskuere er en av våre særskilte fagområder.

Vi er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i mange av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og bedrifter.

Et av verktøyene vi tilbyr for sporbar endring er MUVS, - som er en plattform for å utvikle medarbeidernes prestasjoner. CERTES-metoden er basert på at de tiltak som implementeres skal være målbare og kosteffektive for oppdragsgiveren.

CERTES har i dag aktiviteter i Trøndelag, Møre & Romsdal, Vestlandet, Nordland og på Østlandet.

CERTES Karriere AS er et heleid datterselskap som ivaretar våre oppdrag innenfor arbeidslivsopplæring.

CERTES Services AS er eid av Certes Norge AS og Event and More AS - og arbeider med sikkerhet, beredskap og sikkerhetsledelse tilknyttet konserter, arrangement, hotell, offentlig og privat virksomhet - og andre aktører som har behov for bistand innenfor fagområdet.

 

 

Stolt sponsor og samarbeidspartner med:

Rosenborg Ballklubb                 Håndball EM