Rådgivere

Terje Stewart Marriott

Tlf 900 82 222  terje@certes.no

Arbeider med:  Sikkerhet, beredskap & krisehåndtering, - og foredrag/undervisning innenfor fagkretsen, samt ledelse og organisasjonsutvikling.

Terje har 30 års års erfaring som leder på ulike nivå i privat og offentlig virksomhet, - hvorav 12 år som regionsjef i Sikkerhet- og servicebransjen for Securitas AS - Region Trøndelag & Nord-.Norge. Han er utdannet i Forsvaret og er Major i Militærpolitiet. I tillegg til militær lederutdannelse, har han utdanning i ulike sikkerhetsrelatert fag, beredskap og krisehåndtering, - samt nasjonale- og internasjonale ledertreningsprogram - videre har han studier i strategi og ledelse ved ”Institutt for økonomi og teknologiledelse” ved NTNU.

Han har jobbet mye med sikkerhetsopplæring og foredragsvirksomhet, - og har skrevet læreverk i sikkerhetsfaget. Som en del av sitt virke har han også arbeidet mye med ettervern og etablering av kollegastøtteordninger - og har utdannelse som RITS-kandidat gjennom SOSCON. Videre har han  vært regional representant i ”Næringslivets sikkerhetsråd”, har 12 år som leder av ”Prøvenemnda i sikkerhetsfaget ”i ST Fylkeskommune, tjeneste som Faggruppesjef for Militærpolititjenesten  ved ”HVVS - Heimevernets Skole og Kompetansesenter” og tjenestegjørende i løpende deltidsstilling som Sjef for Militærpolitiet i Trøndelag Heimevernsdistrikt,  Representant i Fylkesberedskapssjefens "Forum for samfunnssikkerhet & beredskap" – samt representant for NHO og leder i HV12s distriktsråd. I flere perioder også formann i Trøndelag Forsvarsforening / NFF. Han har utført oppdrag  "Trondheim Conserts/ Trondheim Stage" som arrangerer regionens største konserter med ansvar for plan- & ordreverk ifm sikkerhet og beredskapskapsledelse, Sikkerhet/beredskapssjef Olavsfest, Sikkerhetssjef for Håndball EM i 2020 - samt sikkerhet/beredskapssjef i Trondheim Spektrum.

Ole Johan Kiplesund - Seniorkonsulent - Brannvern

Tlf 920 23 018 ojk@certes.no

Arbeider med: Brannvernrådgiving og planlegging av operative planverk

Ole Johan har sin bakgrunn fra brannvesenet hvor han blant annet har vært sjef for forebyggende avdeling i Stjørdal kommune. Hans lange erfaring med utøvelse av tilsynsvirksomhet og forbyggende brannvern gjør han svært kvalifisert til å bidra med utvikling av planverk og systemvalg for både arrangører og virksomheter. Han er i dag også brannvernleder i Forsvarsbygg med ansvar for brannvern for Forsvarets bygningsmasse i Trøndelag.

Rune Nilssen - Seniorrådgiver - Sikkerhet

Tlf 407 28 478 rn@certes.no

Arbeider med: Sikkerhetsopplæring - Trusselhåndtering og konfliktløsning.

Rune har sin bakgrunn fra sikkerhetsbransjen med bred tjenestebakgrunn operativt og administrativt med blant undervisning hos både Securitas og NOKAS. Videre er han en merittert utøver og instruktør innenfor kampsport og har igjennom dette drevet trening og utdanning av både sikkerhetsselskap, Forsvaret og Politiet. Likeledes har han arbeidet mye med ulike problemstillinger tilknyttet sikkerhet i både private og offentlige virksomheter.

Roger Harli - Rådgiver & Øvingskoordinator beredskap

Tlf 924 94 777  roger@certes.no

Arbeider med: Beredskapstrening

Roger har utdannelse innen helse og idrett, er utdannet barnevernspedagog og har en mastergrad i barn- og unges psykiske helse. Han har jobbet innen barnevern, psykiatri og rus, – og har siden 2002 jobbet som leder i spesialisthelsetjenesten. Han er også utdannet diplomtrener av Olympiatoppen og har trent klubblag i eliteserien i ishockey i Norge i 14 sesonger, flere aldersbestemte landslag og nå hovedlaget.

Roger er tilknyttet Forsvaret som offiser i Militærpolitiet hvor han jobber med utdanning og øvingskoordinering. I tillegg jobber han med beredskapstrening og øvelser for helsevesenet.