Sikkerhetsledelse

CERTES arbeider med sikkerhetsrådgivning og kurs på strategisk, taktisk og operativt nivå.  Vi bistår offentlig og private virksomheter med sikkerhetsrådgivning, opplæring,  beredskapsplanlegging, krisehåndteringsøvelser,- samt ulike fagkurs innenfor tema som ettervern, trussel-og konflikthåndtering. Eksempler på konsepter innenfor sikkerhetsledelse

  • Arrangementssikkerhet
  • Kommunikasjon og konflikthåndtering - TIK (Trening i konflikthåndtering)
  • Beredskap og sikkerhetsplanlegging - utvikling av og trening på beredskapsplaner
  • Sikkerhetssjef "for hire", - herunder prosjektledelse ifm løsningsdesign på sikkerhetsløsninger som integrerer sikkerhetsteknologi og manuelle tjenester.
  • Håndtering av trusler - kurs tilpasset målgrupper innenfor helsevesen, butikk, rusomsorg, resepsjoner, hotell, mv med hovedvekt på kommunikative modeller.
  • Reisesikkerhet for grupper med planlegging og operativ sikkerhetsledelse under gjennomføring av gruppereiser og arrangement.
  • Sikkerhetsledelse
  • Konsulenttjenester i forhold til  problematikk knyttet til svinn, underslag, sikkerhetskultur, mv