Bedriftsrådgivning & kurs

CERTES er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i mange av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og bedrifter.

  • Sikkerhetsledelse
  • Ledertrening
  • Kriseledelse
  • Håndtering av trusler og kriminalitet
  • "Bedre resultat gjennom samspill og felles spilleregler"
  • "Skikk og bruk i arbeidslivet"
  • Serviceledelse
  • Bedriftstilpassede servicekurs