Bedriftsrådgivning & kurs

CERTES er bedriftens ”verktøykasse” som kan gi lederstøtte i noen av de utfordringer som en leder møter i hverdagen, - samt bidra til å utvikle medarbeidere og bedrifter til å møte ulike utfordringer.

  • Sikkerhet- og beredskapssledelse
  • Beredskapsplanlegging og trening
  • Ledertrening
  • Kriseledelse
  • Håndtering av trusler og kriminalitet
  • Håndtering og oppfølging av ulike avvikssituasjoner