Fokus på verdier

Verdiene sier noe om hvordan vi ønsker å arbeide med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Når vi jobber med de ansatte i ulike virksomheter  så har vi stort fokus på den enkelte virksomhet sine verdier. Disse benytter vi aktivt for å bidra til at det vi gjør for virksomheten også er forankret i den  bedriftskultur som virksomhetene ønsker å identifisere seg med.